Het evenement vindt plaats in overeenstemming met de geldende coronabeperkingen, vastgesteld door de rijksoverheid (RIVM), en in samenspraak met de gemeente Nuenen en de politie. De basisregels blijven in ieder geval blijven gelden. Dit betekent:

  • Was regelmatig en goed uw handen
  • Houd 1.5 meter afstand van anderen (sporters hoeven tijdens de koers geen 1.5 meter afstand te houden, maar daarbuiten wel)
  • Blijf thuis bij klachten en laat u direct testen
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan
  • Vermijd drukte

De organisatie zal erop wijzen dat de basisregels gelden om besmetting te voorkomen en zorgen voor voldoende ontsmettingsmiddel. Gedurende de koers zal regelmatig omgeroepen worden dat mensen zich aan de, op dat moment geldende, regels en de gekozen maatregelen dienen te houden. Alle vrijwilligers worden ingelicht over de huidige regels en zullen bezoekers aanspreken op het overtreden van deze regels en kunnen, indien nodig, eventueel escaleren naar organisatie.

Het evenemententerrein is in drie zones opgedeeld (zie onderstaande afbeelding). In de drie zones worden verschillende regels gehanteerd zodat de kans op besmetting wordt geminimaliseerd.

De verschillende zones in de afbeelding op de vorige pagina zijn als volgt ingedeeld:

  • Zone 1: buiten start/finish (reguliere openbare weg): zone buiten start finish, gelieve 1.5 m afstand te houden, de algemene regels van het RIVM zijn van toepassing.
  • Zone 2: afgesloten start/finish voor gevaccineerde/geteste bezoekers: men dient bij binnenkomst in de zone 2, via de corona app en ID te bewijzen dat men is gevaccineerd of is getest. Indien u geen geldig bewijs kan overleggen kunnen wij niet toestaan dat men aan het parcours gaat staan in zone 2. Binnenkomst via linkse kant zone 2 te Nieuw Ervensestraat.
  • Zone 3: geen toegang (enkel voor officials): niet toegankelijk voor toeschouwers, maar enkel voor aanwonenden (met brief) en ondersteuning (jury en bestuur)